Информация за основните характеристики и наличност  в логопедичния кабинет imageИнформация за основните характеристики и наличност  в логопедичния кабинет imageИнформация за основните характеристики и наличност  в логопедичния кабинет image

 • методическа литература
 • учебни материали
 • дидактически игри и ръководства
 • логопедични карти за говорна терапия
 • комплект логопедични сонди
 • занимателни игри
 • ролеви игри
 • информационни технологии /лаптоп/
 • осигуряване на условия за сигурност
 • документация за логопед  

I BUILT MY SITE FOR FREE USING