Мария Георгиева

Магистър – Логопед
в Осмо СУ „Арсени Костенцев“
гр. Благоевград

За мен image
     

 •  Име, презимe и фамилия: Мария Георгиева Георгиева 
 • Дата и място на раждане: 17.02.1975 г. , гр. Велинград 
 • Специалност: Специална педагогика
 • Специализация: Логопедия
 • Професионална квалификация: Логопед и учител в логопедични, предучилищни, училищни и клинични заведения
 • Диплома серия ЮЗУ-98, № 082137 от 1999г
 • Пета професионалноквалификационна степен - Свидетелство №  32405
 • Професионален опит: Длъжност- Логопед от 2001 г. в ОСМО СУ "Арсени Костенцев"
 • Базов логопед към ЮЗУ "Неофит Рилски" гр.Благоевград

        

      


      


      


     


Умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Learn More

Умения и компетенции

Когнитивно базирани компетенции по посока детското развитие

Learn More

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Learn More

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения 2022г.

Learn More2022-11-14

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения 2021г.

Learn More2022-11-14

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения 2020г.

Learn More2022-11-14
 

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2017г.

Learn More2019-9-10
 

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2016г.

Learn More2019-9-10

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения 2014г.

Learn More2022-11-14

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2011г.

Learn More2019-9-10

Диагностика

Диагностична дейност

Learn More

Терапия

Терапевтична дейност

Learn More

Консултация

Консултативна дейност

Learn More
Информация за основните характеристики и наличност  в логопедичния кабинет imageИнформация за основните характеристики и наличност  в логопедичния кабинет imageИнформация за основните характеристики и наличност  в логопедичния кабинет image

 • методическа литература
 • учебни материали
 • дидактически игри и ръководства
 • логопедични карти за говорна терапия
 • комплект логопедични сонди
 • занимателни игри
 • ролеви игри
 • информационни технологии /лаптоп/
 • осигуряване на условия за сигурност
 • документация за логопед  

 • Благоевград, България
I BUILT MY SITE FOR FREE USING