1.Преминато обучение на тема:      „Създаване на презентации и публикации“ 
Сертификат №0155 / 26.11.2011г.
2.Участие в семинар на тема:    „Превенция на употребата на наркотични вещества“    с обучител д-р Десислава Иванова  


I BUILT MY SITE FOR FREE USING