Квалификационен курс в периода от 19.11. 2016 г.-20.11.2016 г. с продължителност от 8 академични часа на тема:   „Социални умения и емоционална интелигенция - как да ги формираме и развиваме“ 
  Удостоверение №69-46 / 20.11.2016г. 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING