Квалификационен курс на 16.06.2017г. с продължителност от 8 академични часа на тема:   „Иновативност и интерактивност. Предложение за интерактивни методи в модерния образователен процес „
  Удостоверение №123-18 / 16.06.2017г. 


Педагогически тренинг в периода от 18.11.2017г.до 19.11.2017г .. с продължителност от 16 академични часа на тема: „Възрастови особености на децата и учениците. Умения на учителите за справяне с предизвикателствата, породени от възрастовите особености и възрастови кризи. “
 Удостоверение №24 / 19.11.2017г.

Квалификационен курс в периода от 16.11.2017г. до 17.11.2017г. с продължителност от 16 академични часа на тема:„Използване на помощни средства в предучилищното и училищното образование за развиване на фина моторика и графомоторни умения за деца и ученици със затруднения и СОП.“
Удостоверение №20000009

I BUILT MY SITE FOR FREE USING