1.Завършен курс по    „Първа долекарска помощ на работното място“
    
Удостоверение серия А №0009383 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING