1.Преминат курс на тема:      „Приобщаващо образование“ 
Удостоверение № 01-174 / 10.06.2020г.
2.Преминат обучителен курс на тема:    „Облачни технологии в образованието - Office 365“

Удостоверение № 12750/ 03.10.2020г.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING