1.Преминато обучение :      „Учене чрез преживяване- активен подход за взаимодействие в обучението“ 
Удостоверение № 2000066482 / 26.05.2021г.
2.Преминато тренинг- обучение на тема :    „Осигуряване на позитивна образователна среда за живот и учене“

Удостоверение № 02583 / 07.09.2021г.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING