1.Преминато обучение :      „Компетентностният подход в обучението“ 
Удостоверение № 137290 / 02.06.2022г.
2.Преминато обучение на тема :    „Дизайн на иновативна образователна среда“

Удостоверение № 140451 / 14.09.2022г.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING