Диагностика


1) на езикови нарушения – късно проговаряне; липса на реч; граматически неправилен говор; неправилна употреба на думи; нарушен словоред в изречението; неправилно подреждане на звуковете и сричките в думи; нарушено разбиране на думи, изречения, текст при четене и писане

2) на артикулационни нарушения – пропуски, замени, разместване или грешно произнасяне на звукове

3) при нарушения на плавността на речта – заекване, запъване

4) при специфични обучителни трудности

Изготвяне на индивидуални програми за работа, съобразени със специфичните потребности на всеки ученик.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING