Консултация

Консултативните дейности включват  работа, както с учениците така и с техните учители и родители.

– консултиране на учители за особеностите и потребностите на  ученици с комуникативни нарушения и предоставяне на методическа     подкрепа при работата с  ученици с комуникативни нарушения  

 –консултиране, подкрепа и мотивиране на родителите на  ученици с комуникативни нарушения за активно участие в логопедичния процес

 

 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING