Умения и компетенции


*Когнитивно базирани компетенции по посока на детското развитие:

* Възприемане  на детето като ценност

* Откриване на детската индивидуалност в груповата общност

* Педагогическо взаимодействие с разнообразни форми

* Осигуряване на  среда стимулираща детската активност и развитие

* Изграждане на социални умения за общуване и адаптация

* Диагностициране на детското развитие

I BUILT MY SITE FOR FREE USING