Умения и компетенции


  • Креативна, уверена, инициативна
  • Коректна, лоялна, адаптивна
  • Отлични комуникативни умения - устни, писмени
  • Умения за работа в екип при вземането на решения
  • Ценяща  личното достойнство на другия, зачитаща неговите права
  • Умения за носене на отговорност
  • Умения за преодоляване на трудности
  • Отлични умения за решаване на проблеми
  • Позитивна, създаваща позитивна среда около себе си
  • Мотивирана и умееща да мотивира за успех
I BUILT MY SITE FOR FREE USING